Ill.foto: Cimmerian, iStockphoto
Får ikke diagnoser: Sjansen er stor for at psykisk syke går med fysisk sykdom som ikke blir diagnostisert. Ill.foto: Cimmerian, iStockphoto

Rapporter bekrefter det igjen og igjen: Schizofreni er forbundet med høy risiko for å dø av fysiske sykdommer. Nå har en ny, svensk studie sluttet seg til listen.

Psykisk syke mennesker får ikke den behandlingen de trenger for fysisk sykdom, til tross for at denne pasientgruppen oftere er i kontakt med helsevesenet enn andre. Personer med schizofreni har betydelig lavere forventet levealder, sammenlignet med den øvrige befolkningen.

I den nye kohortstudien viser forfatterne fra universitetene i Stanford og Lund at schizofreni-pasienter har økt risiko for å dø av kreft eller hjertesykdom, og dét ofte uten å ha blitt diagnostisert for sykdommene.

Mer enn seks millioner svensker deltok i studien, som strakk seg over sju år, fra 2003 til 2009. 8277 av deltakerne hadde fått en schizofreni-diagnose i løpet av de to årene før studien begynte.

Fofatterne fant at:

  • Deltakerne med schizofreni  døde tidligere, sammenlignet med den øvrige studiebefolkningen. Mennene døde gjennomsnittlig 15 år tidligere, kvinnene 12 år. Dødsfallene skyldtes ikke unaturlige årsaker.
  • Schizofreni-pasientene hadde større sannsynlighet for å dø av hjerteinfarkt og andre iskemiske hjertesykdommer, og kreft.
  • Av alle deltakerne som døde av hjertesykdom eller kreft, hadde de som led av schizofreni minst sannsynlighet for å ha fått en diagnose for den fysiske sykdommen på forhånd.
  • Sammenhengen mellom schizofreni og dødelighet var tydeligere hos kvinnene og hos de av deltakerne som var i arbeid.
  • Økt dødelighet var også knyttet til fravær av behandling med antipsykotika.

– Funnene våre viser at schizofreni-pasienter dør langt tidligere enn andre, og dødsårsakene er i all hovedsak kreft og iskemisk hjertesykdom. Forebyggende tiltak i form av risikovurdering og screening for hjerte- og karsykdommer og kreft hos denne pasientgruppen, bør prioriteres i primærhelsetjenesten, konkluderte forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.