Unge mennesker som står i kø.
Behandlingslinjer kan gi kortere behandlingstid for pasienter. Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.

I Norge fins minst sju behandlingslinjer for ADHD fritt tilgjengelig på internett. Linjene beskriver hvem i helsetjenesten som skal gjøre hva, når, og med hvilket resultat, for pasientene.

Sykehusene i Østfold og Vestfold, Helse Nord-Trøndelag, Lovisenberg diakonale sykehus, og Sykehuset Innlandet har utviklet linjene. Du finner behandlingslinjene her. Send melding til nettredaktøren dersom du kjenner til flere norskspråklige behandlingslinjer som ligger fritt tilgjengelig på nett, og som handler om ADHD.

Mens retningslinjer er anbefalinger for å hjelpe helsepersonell og pasienter til å ta gode beslutninger i bestemte kliniske situasjoner, er behandlingslinjer opptatt av det totale pasientforløpet, eller behandlingsforløpet. En behandlingslinje er en oversikt over anbefalt håndtering av en sykdom gjennom et tidsforløp. Verktøyet kan også kalles et standardisert pasientforløp. Poenget er å skape forutsigbarhet og god samhandling.

Både retningslinjer og behandlingslinjer er verktøy som brukes til å styre kvaliteten i helsevesenet, inkludert standardisering av behandlings-, pleie- og omsorgsprosesser. I tillegg til å beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres, og hvem som skal gjennomføre dem, viser behandlingslinjer når tiltakene skal gjennomføres, og med hvilket forventet resultat. Én behandlingslinje kan inkludere mange kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Den inneholder også standardisert informasjon til pasienter.

Behandlingslinjer beskriver liksom fagprosedyrer hva som skal gjøres i helsetjenesten, ved bestemte diagnoser eller andre helsefaglige problemstillinger. Men behandlingslinjer gjør mer: De beskriver hvem som skal gjøre hva, når, og med hvilket forventet resultat. Behandlingslinjer er i regelen tverrfaglige.

Flere norske sykehus har utviklet behandlingslinjer. Helse Sør-Øst satser stort på behandlingslinjer, men også Helse Vest og Helse Midt utvikler lignende verktøy. Det er arbeidskrevende å utvikle behandlingslinjer, og derfor er arbeidet gjerne begrenset til store diagnosegrupper med et forutsigbart forløp.

Helsebiblioteket har begynt å samle behandlingslinjer fra forskjellige fagområder på en felles samleside. Det er opprettet et nasjonalt nettverk for behandlingslinjer. Vi vil skrive mer om nettverket i kommende utgaver av PsykNytt.

Aktuelle lenker:

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som stod i PsykNytt 30. mai 2011.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.