Helsebiblioteket har samlet retningslinjer på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto
Helsebiblioteket har samlet retningslinjer på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto

Helsebiblioteket samler og tilgjengeliggjør retningslinjer innen psykisk helse. Her er retningslinjene for ADHD – attention deficit/hyperactivity disorder.

Ifølge oppslagsverket BMJ Best Practice innebærer ADHD manglende oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD regnes som en kronisk tilstand som debuterer i tidlig barndom, men som ofte fortsetter inn i voksen alder. For å tilfredsstille diagnosekriteriene må barnet ha problemer på to eller flere arenaer, oftest både på skolen og i hjemmet. ADHD kan hindre akademisk, mellommenneskelig og yrkesmessig utvikling, og kan føre til at den som er rammet tar større risiko og er mer utsatt for ulykker.

Hovedvekten i Helsebibliotekets samling er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer. Samlesiden for retningslinjer for ADHD  finner du under psykisk helse. Det er laget egne retningslinjer for barn og for voksne. De nyeste norske anbefalingene er fra 2011, og er publisert i Veileder i barne- og ungdomspsykiatri.

Aktuelle lenker:

Retningslinjer for ADHD hos Helsebiblioteket

Atferdsforstyrrelser i Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Hyperkinetiske forstyrrelser i Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Diagnostisering og behandling av ADHD hos barn, ungdom og voksne (Norsk)

Diagnostisering og behandling av ADHD hos barn, ungdom og voksne (Engelsk)

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.