Ill.foto: annedehaas, iStockphoto
Helsebiblioteket har samlet retningslinjer og behandlingslinjer for alderspsykiatri. Ill.foto: annedehaas, iStockphoto

Helsebiblioteket samler retningslinjer og behandlingslinjer, og har blant annet bygget opp en slik samling for alderspsykiatri.

På psykisk helse-området har Helsebiblioteket både norske og utenlandske retningslinjer. For tiden utvikler Helsedirektoratet flere retningslinjer innen psykisk helse-feltet, og alle sammen vil du finne lenker til på Helsebibliotekets nettsider.

Nylig har Helsebiblioteket også begynt å samle behandlingslinjer, også kalt pasientforløp. I samlingen inngår behandlingslinjer for delir (akutt forvirring) og demens.

På Helsebibliotekets retningslinjesider for alderspsykiatri finner du blant annet:

Demensutredning i kommunehelsetjenesten (aldringoghelse.no, 2011). Dette er selve veilederen.

Demens – utredning og diagnose  (Helsedirektoratet, 2011). Dette er en oversikt der du får lenker både til demensutredningen i kommunehelsetjenesten, håndbok i etablering og drift av demensteam, samt opplysninger om spesielle rettigheter for minoritetsspråklige.

Legemiddelhåndbokas kapittel om demens. Kortfattet informasjon om behandling av demens.

Demens i allmenn praksis – klinisk veiledning (dansk, 2006). Dette er veilederen til Dansk Selskab for Almen Medicin.

Du finner også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for området alderspsykiatri på Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.