Portrettbilde av Hege Kornør
Forsker Hege Kornør er prosjektleder for vurderingen av psykologiske tester for barn. Foto: Kunnskapssenteret

Forskningsprosjektet som vurderer skåringsverktøy som er i bruk i Norge, har blitt delt i ett prosjekt for voksne og ett for barn.

Skåringsverktøyene for voksne vil fortsette å ligge hos Kunnskapssenteret på nettstedet www.psyktest.no , mens skåringsverktøyene for barn har blitt overtatt av RBUP Øst og Sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og har fått nytt nettsted: www.psyktestbarn.no. Psyktestbarn er et nettsted, men også et elektronisk tidsskrift (ISSN 1893-9910), der hver utgave inneholder en artikkel om et konkret skåringsverktøy.

RBUP Øst og Sør samarbeider med de andre regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest) om Psyktest Barn.

Per i dag er 21 tester for barn ferdig evaluert. Rundt 30 er under evaluering, og enda flere er ikke er påbegynt ennå.  Redaksjonen regner med at det vil komme flere tester, og at arbeidet vil pågå i mange år framover. Redaksjonen tar gjerne i mot tips om tester som måtte mangle.

Hensikten med PsykTestBARN er å:

– Opprette en oversikt over norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for barn og unge

– Vurdere måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene

– Bidra til informerte valg av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet

Du kan abonnere på Psyktestbarn ved å fylle ut enkelt skjema. Abonnementet er gratis.

Aktuelle lenker:

Psyktestbarn.no

Psyktest.no

Skåringsverktøy hos Helsebiblioteket