Mindfulness-teknikk er inspirert av buddhistisk meditasjon.Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto
Mindfulness-teknikk er inspirert av buddhistisk meditasjon. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Personer som plages av sterk angst for alvorlig sykdom kan få det bedre med meditasjon og mindfulness-teknikker, viser ny studie.

Helseangst, eller hypokondri, kjennetegnes ved «en vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende somatiske lidelser», beskriver Statens Helsetilsyn. Personer med helseangst opplever de samme symptomene som ved andre typer angst.

Kunnskapen om den positive effekten av mindfulness, oppmerksomt nærvær, ved tilstander som depresjon, angst og stress, øker stadig. Nå har forskere fra Oxford undersøkt om kognitiv atferdsterapi basert på mindfulness kan hjelpe også ved helseangst.

Forfatterne av studien sammenlignet effekten av et åtte ukers mindfulness-program i tillegg til standard behandling, med standard behandling alene. Mindfulness-programmet besto av opplæring i hvordan teknikken kan være til nytte ved helseangst, og av veiledede gruppemeditasjoner én gang i uken. I tillegg til de ukentlige samlingene fikk deltakerne hjemmelekser, som også inkluderte en times meditasjon seks dager i uken.

Studien hadde 68 deltakere som alle oppfylte DSM-IV-kriteriene for diagnosen helseangst. 78 prosent av deltakerne var kvinner, og bortimot alle var hvite. 35 prosent var henvist til undersøkelsen av lege.

Forskerne fulgte opp deltakerne rett etter tiltaket, og ett år etter at studien var avsluttet.

Undersøkelsen viste at:

  • Mindfulness-gruppen skårte betydelig lavere for helseangst, sammenlignet med gruppen som mottok standard behandling alene, både rett etter avsluttet tiltak, og ved ett års oppfølging
  • Langt færre deltakere i tiltaksgruppen oppfylte kriteriene for en diagnose på hypokondri ved oppfølging, sammenlignet med kontrollgruppen
  • Et skifte i mindfulness var årsaken til bedring hos deltakerne i tiltaksgruppen, ifølge en statistisk analyse av funnene
  • Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt depresjon- og angstnivåer, verken ved oppfølging umiddelbart, etter avsluttet tiltak eller ved ett-års-oppfølging

– Undersøkelsen vår viser at kognitiv atferdterapi basert på mindfulness kan være et nyttig tilbud til personer med alvorlig helseangst. Tatt i betraktning at studien er liten, og at deltakerne er en meget homogen gruppe, er resultatet begrenset, men svært lovende, konkluderte forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.