Ill.foto: Dutchy, iStockphoto
Private institusjoner står for 60 prosent av all døgnrelatert rusbehandling i Helse Sør-Øst. Ill.foto: Dutchy, iStockphoto

Ved private institusjoner for rusbehandling i Helse Sør-Øst, var det én av syv som ikke møtte til døgnbehandling. Det er færre enn året før.

Innen tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling ved private ideelle institusjoner i Helse Sør-Øst i fjor, var det 14 prosent som ikke møtte opp til behandling ved døgninstitusjon. Året før var andelen 18 prosent.

75 prosent av pasientene gjennomførte døgnbehandlingen sin i fjor, om lag 1350 pasienter. Det er 100 flere pasienter enn året før.

Færre møter til poliklinikk

Derimot var oppmøte til poliklinisk time ikke like godt. Cirka seks av ti møtte ikke til poliklinisk behandling i fjor.

– Dette er et for stort antall og utfordrende for institusjonene som ønsker og gi et godt behandlingstilbud til pasientene, sier Alice Beathe Andersgaard, direktør for medisin og helse i Helse Sør-Øst.

Helt nye data

Andersgaard opplyser at dette er første gang de har fått data på oppmøte.

– Dette er nye tall som blir et viktig grunnlag i det videre samarbeidet med de private ideelle institusjonene for å sikre at tilgjengelige plasser blir godt utnyttet, sier Andersgaard til Dagens Medisin.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.