innsåpede hender
Overdreven reinslighet kan være et tegn på tvangslidelse. Ill.foto: snokid, iStockphoto

Tvangslidelse (obsessiv-kompulsiv lidelse) kan gjøre livet svært vanskelig for den som rammes. Her er en oversikt over kunnskapskilder beregnet på pasienter, på norsk, engelsk og andre språk. 

Oppslagsverket BMJ Best Practice beskriver  symptomene ved tvangslidelser blant annet som forstyrrende tanker som man ikke greier å få ut av hodet. Den som rammes, kan også gjøre bestemte ting om og om igjen selv om vedkommende ikke vil. Forstyrrende tanker kalles tvangstanker, mens ting pasienten gjør gjentatte ganger kalles tvangshandlinger. Hos de fleste mennesker med tvangslidelse opptrer begge fenomenene. Tvangslidelse klassifiseres som en angstlidelse.

Ifølge BMJ Best Practice får 2-3 prosent av befolkningen tvangslidelse, og sykdommen er jevnt fordelt mellom kjønnene.

God pasientinformasjon om lidelsen kan være viktig, både for at pasienten selv skal forstå hva som skjer og kunne foreta seg det som trengs, og for at pårørende skal kunne være til hjelp.

Pasientportalen Helsenorge har informasjon til pasienter og foresatte om tvangslidelse.

Helsebiblioteket har oversatt pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice og tilpasset dem til norske forhold. Denne pasientinformasjonen bygger på den beste tilgjengelige forskningen. En av brosjyrene handler om tvangslidelse.

Mighealthnet har brosjyrer om tvangslidelse på ulike språk. Amerikanske MedlinePlus har informasjon på engelsk og spansk.

Aktuelle lenker:

Pasientinformasjon om tvangslidelse hos Helsenorge

Brosjyre om tvangslidelser på Helsebiblioteket (oppdatert i februar 2011)

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.