Ill.foto: tbradford, iStockphoto
Kan depresjon og bipolar lidelse være tidlige symptomer på demens? Ill.foto: tbradford, iStockphoto

Personer som har en forhistorie med bipolar lidelse eller depresjon, kan ha økt risiko for å utvikle demens senere i livet, antyder portugisiske og britiske forskere i en ny, systematisk oversikt.

Kan bipolar lidelse og depresjon være risikofaktorer for utvikling av demens? Det kan se sånn ut, mener forfatterne av en fersk oversikt, nylig publisert i the British Journal of Psychiatry.

Så vidt forfatterne vet, er oversikten den første i sitt slag til å sammenfatte og analysere tilgjengelig kunnskap om sammenhengen mellom bipolar lidelse og demens.

Oversikten omfattet 51 studier. Alle handlet om mulige sammenhenger mellom demens og depresjon. Fem studier inkluderte bipolar lidelse i materialet.

Størsteparten av studiene viste at personer med depresjon hadde økt risiko for demens. Risikoen økte med hyppigere og mer alvorlige depressive episoder. Det var usikkert om faktorer som alder, kjønn og sykdomsdebut hadde betydning. Alle de fem studiene som også inkluderte bipolar lidelse, antydet at en forhistorie med bipolar lidelse var assosiert med enda høyere risiko for demens.

Forfatterne har lansert tre hypoteser for å forklare sammenhengen mellom affektive lidelser og demens:

  • Depresjon og/eller bipolar lidelse er tidlige symptomer på demens
  • Tidlig debut av demens forårsaker affektive lidelser
  • Personer med affektive lidelser er mer sårbare for å utvikle demens

– Affektive lidelser kan knyttes til økt risiko for å utvikle demens. Depresjon kan være både en risikofaktor for og et tidlig symptom på demens. Videre forskning bør undersøke hvilke mekanismer som ligger til grunn for  sammenhengen, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.