Alle typer misbruk av barn kan ha alvorlige konsekvenser for offeret. Ill.foto: Colonel, iStockphoto
Alle typer misbruk av barn kan ha alvorlige konsekvenser. Ill.foto: Colonel, iStockphoto

Omsorgssvikt kan ha like alvorlige konsekvenser for barn som fysiske eller følelsesmessige overgrep, viser en ny, systematisk oversikt og metaanalyse.

En rekke psykiske lidelser, rusmisbruk, selvmordsforsøk, seksuelt overførbare sykdommer og risikofylt seksuell atferd – listen over mulige senvirkninger av overgrep utført mot barn er lang.

At seksuelt misbruk av barn er en modifiserbar risikofaktor for psykiske lidelser senere i livet, er veletablert kunnskap. Hva med konsekvensen av andre, ikke-seksuelle typer misbruk av barn? Fram til nå har ikke langtidsvirkningene av omsorgssvikt eller følelsesmessige og fysiske overgrep mot barn blitt undersøkt systematisk.

I den nye, systematiske oversikten som ble publisert i tidsskriftet PLoS Medicine i fjor, har forfatterne samlet all tilgjengelig forskning om mulige fysiske og psykiske helse-konsekvenser av ikke-seksuelle overgrep utført mot barn.

Forfatterne søkte etter studier som undersøkte sammenhenger mellom mishandling av barn og alle typer helsekonsekvenser i databasene Medline, EMBASE og PsychINFO. Søket omfattet også ikke-engelskspråklige artikler. 124 studier ble inkludert, 112 av dem fra vestlige, engelskspråklige land.

Analysen viste at:

  • Fysiske og følelsesmessige overgrep, og omsorgssvikt, er årsaker til psykiske og fysiske helsekonsekvenser
  • Kunnskapen var størst om depresjon og angst som følger av overgrep. Barn som hadde vært utsatt for følelsesmessig mishandling hadde tre ganger så høy risiko for å utvikle depresjon og angst. Også barn som hadde vært utsatt for fysiske overgrep og omsorgssvikt, hadde en betydelig forhøyet risiko for å bli rammet av depresjon og angst senere i livet.
  • Ikke-seksuelle overgrep var knyttet til økt risiko for spiseforstyrrelser, rusmisbruk og suicidal atferd.
  • Seksuelt overførbare sykdommer og/eller risikofylt seksuell atferd, var de eneste fysiske tilstandene som var dokumentert knyttet til ikke-seksuelle overgrep mot barn.
  • Kunnskapen om kroniske sykdommer som slag, fedme, leddgikt og migrene som mulige konsekvenser av mishandling, var svak og sprikende.

– Oversikten vår viser at det fins et kausalt forhold mellom ikke-seksuelle overgrep utført mot barn og en rekke psykiske lidelser, rusmisbruk, selvmordsforsøk, seksuelt overførbare sykdommer og risikofylt seksuell atferd. Alle former for barnemishandling bør anses for å være betydelige og alvorlige faktorer i sykdomsutvikling over hele verden, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.