Ill.foto: natasa778, iStockphoto
Autisme er mer utbredt blant gutter enn jenter. Ill.foto: natasa778, iStockphoto

Gravide som tar det stemningsstabiliserende medikamentet valproat, har femdoblet risiko for å få barn med en autismespektrum-lidelse, bekrefter en ny og omfattende dansk studie. Totalt får rundt 1 av 20 barn eksponert for valproat en slik lidelse.

Valproat brukes ved epilepsi og andre nevropsykologiske lidelser. Medikamentet brukes også ved bipolar lidelse. Tidligere forskning har dokumentert at bruk av legemiddelet kan gi misdannelser hos barn.

Studien fra universitetet i Aarhus, som ble publisert i tidsskriftet JAMA i april i år, er den første større studien som undersøker sammenhengen mellom valproat og autisme.

Forskerne bak studien gjennomgikk data fra over 600 000 kvinner som var gravide mellom 1996 og 2006. De søkte i nasjonale registre for å kartlegge alle barn født med autismespekter-lidelser, fra infantil autisme til Aspergers syndrom og atypisk autisme. Forfatterne kontrollerte for andre, kjente risikofaktorer som kan være årsak til autisme hos barn, som foreldrenes alder, barnets kjønn, psykiske lidelser eller epilepsi hos foreldrene.

Forskerne fant at gravide som hadde tatt valproat under graviditeten hadde tre ganger så høy risiko for å få et barn med autisme, sammenlignet med barn som ikke hadde vært eksponert for legemiddelet i fostertilstanden. Dreide det seg om den alvorligste formen for autisme, infantil autisme, var risikoen fem ganger så høy:

Av de 655 615 barna født i perioden 1996 til 2006, hadde 5437 fått diagnosen autismespekter-lidelse, og 2067 av disse hadde infantil autisme. Gjennomsnittsalderen ved oppfølging var mellom åtte og ni år. Antatt risiko for autismespekter-lidelse var 1,53 prosent, og for infantil autisme 0,48 prosent. For de 508 barna som hadde vært utsatt for valproat i fostertilstanden, var den absoultte risikoen for autismespekter-lidelse 4,4 prosent, og 2,5 prosent for infantil autisme.

– Epilepsipasienter som er gravide eller ønsker å bli gravid, bør alltid snakke med legen om den medikamentelle behandlingen. Vedkommende bør spørre om det fins andre typer medisin som ville være bedre å ta i forbindelse med en graviditet. Det ideelle ville være å unngå å ta valproat. Men en del gravide med epilepsi kan ikke klare seg uten valproat, og det er derfor nødvendig å bruke legemiddelet under svangerskapet, selv om det er risiko forbundet med behandlingen, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.