Ill.foto: Casarsa, iStockphoto
En ny prosedyre beskriver hvordan tvang kan forebygges. Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer har nylig publisert en prosedyre for bruk av mekaniske tvangsmidler. Prosedyren er utarbeidet ved Divisjon Psykisk Helsevern ved Helse Bergen.

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer er et samarbeid mellom helseforetakene i hele landet om å utarbeide felles prosedyrer for hele helsevesenet. Nettverket driftes hos Kunnskapssenteret. Prosedyrene kan lastes ned og tas i bruk av alle. Hvert enkelt foretak er selv ansvarlig for å godkjenne prosedyren før den tas i bruk.

Bruk av tvang er et mye debattert tema innen psykisk helsevern. Prosedyren for bruk av tvangsmidler har endel bilder som viser hvordan man praktisk kan få kontroll over, holde eller beltelegge en pasient. Et annet kapittel handler om hvordan helsepersonell kan forebygge behovet for fysisk å måtte gripe inn.

Hensikten med prosedyren er å sikre at bruken av mekaniske tvangsmidler er i overensstemmelse med kunnskapsbasert praksis, og gjeldende lover og forskrifter. Den skal ivareta sikkerhet for pasient og personale, og ivareta pasientens verdighet. Du finner de gjeldende lover og forskrifter hos Helsebiblioteket, og Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv om Psykisk helsevernloven og -forskriften. Helsetilsynet har laget en regelverksamling for psykisk helsevern.

Helsetilsynet publiserte nylig en oppsummering av fylkesmennenes tilsynsrapporter som viste at i 89 av 103 undersøkte kommuner var det brudd på regelverket for bruk av tvang på sykehjem.

Aktuelle lenker:

Prosedyre for bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern

fagprosedyrer.no (fagprosedyrer fra Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer)

Pasientrettigheter

Lover og regelverk for psykisk helsevern hos Helsebiblioteket

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.