Sosial fobi er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner. Ill.foto: Fitzer, iStockphoto
Sosial fobi er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner. Ill.foto: Fitzer, iStockphoto

Anerkjente NICE har publisert retningslinjer for diagnose og behandling ved sosial angst, og det for første gang.

«Sosial angst handler ikke om å være sjenert i et selskap eller om å være nervøs foran et jobbintervju. Lidelsen handler om å oppleve en angst som griper inn i dagliglivet på en ødeleggende måte, og som har negativ innvirkning på sosiale relasjoner og ytelse på skole eller jobb. Det er viktig at mennesker som lider av en slik angst, får den rette hjelpen», skriver forfatterne som står bak de nye retningslinjene.

Retningslinjene fra britiske NICE, The National Institute for Health and Clinical Excellence, er basert på den nyeste forskningen om sosial angst. Rapporten anbefaler en rekke tiltak for voksne med sosial angst:

  • Kognitiv atferdsterapi, spesielt utviklet for behandling av sosial angst
  • Personer med sosial angst bør ikke få tilbud om gruppeterapi framfor individuell terapi
  • Personer som ikke ønsker å gå i terapi, kan få tilbud om selvhjelp basert på kognitiv atferdsterapi
  • Dersom personen med sosial angst ønsker å ta medisiner, bør vedkommende tilbys SSRI’er, og følges opp nøye for å fange opp eventuelle uønskede bivirkninger
  • Kortvarig psykodynamisk psykoterapi kan tilbys dersom vedkommende ikke ønsker verken kognitiv atferdsterapi, selvhjelp eller antidepressiva, selv om tiltaket er mindre effektivt

Anbefalingene for behandling av sosial angst hos barn og unge er langt færre enn for voksne:

  • Barn eller unge med sosial angst kan få tilbud om gruppe- eller individuell kognitiv atferdsterapi
  • Barn og unge som er modne nok, kan få tilbud om tiltak tiltenkt voksne mennesker

NICE gir også retningslinjer for hvilke typer tiltak som ikke er anbefalt ved sosial angst:

  • Sosial angst hos barn og unge bør ikke behandles med psykofarmaka
  • Antiepileptika, trisykliske antidepressiva, benzodiazepiner og antipsykotika er ikke egnet til behandling ved sosial angst hos verken barn eller voksne
  • Tiltak basert på mindfulness eller støtteterapi anbefales ikke ved sosial angst

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.