Ill.foto: Tramper2, iStockphoto
Autismespekter-lidelser hos barn kan oppdages allerede i de første par leveårene. Ill.foto: Tramper2, iStockphoto

Tilnærminger som gjør foreldre av barn med autisme bedre rustet til å bidra i behandlingen av barnet, er virkningsfulle og nødvendige, viser en oppdatert oversikt fra Cochrane-gruppen.

Små barn med lidelser i autismespekteret kan ha vansker med kommunikasjon og sosial interaksjon, noe foreldrene kan oppleve som utfordrende. Tiltak for å hjelpe foreldre med å utvikle strategier for interaksjon med barnet og håndtering av utfordrende atferd, er en viktig del av den tidlige tilnærmingen ved autismespekter-lidelser hos barn.

Den nye Cochrane-oversikten er en oppdatering av en oversikt fra 2002, og vurderer effekten av foreldre-tiltak ved autisme, både hos barna og foreldrene.

Forfatterne søkte etter relevant litteratur i en rekke databaser, blant dem Medline, Embase og PsycINFO. Søket var begrenset til perioden etter det opprinnelige søket i 2002. Forskerne inkluderte studier som sammenlignet tiltak gjennomført av foreldre med ulike kontrollsituasjoner, så som ingen tiltak, ordinær behandling, venteliste, eller tiltak som ikke var gjennomført av foreldre. Oversikten omfattet 17 studier fra seks land – USA, Storbritannia, Australia, Canada, Thailand og Kina – med i alt 919 barn med autismespekter-lidelser.

Forfatterne fant at:

  • Kunnskapen om effekten av tiltak gjennomført av foreldrene, på primære utfallsmål, var liten. Primære utfallsmål var språk og kommunikasjon hos barnet, foreldre-barn-kontakt på initiativ fra barnet, tilpasset atferd hos barnet, og stress hos foreldrene.
  • Tiltak gjennomført av foreldrene hadde beviselig positiv effekt på samspillet mellom barn og foreldre.
  • Noe kunnskap tydet på at barnas språkforståelse økte med tiltak gjennomført av foreldrene.
  • Noe kunnskap antydet at tiltakene reduserte autisme-trekk hos barna.

– Oversikten viser at tiltak gjennomført av foreldre av barn med lidelser i autismespekteret er beviselig effektive, især når det gjelder samspillet mellom barnet og foreldre. Vi har ikke nok kunnskap til å kunne si om tiltakene reduserer stress hos foreldrene. Oversikten styrker antakelsen om at det er viktig å utvikle modeller for tidlige tiltak som kan gjøre foreldre av barn med autisme i stand til å bidra konstruktivt til behandlingen, konkluderer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.