Ill.foto: Solphoto, iStockphoto
Cochrane Library kan gi deg oversikt. Ill.foto: Solphoto, iStockphoto

Cochrane-samarbeidet publiserer nye oversikter hver måned, og i mai kom to nye systematiske oversikter innenfor psykisk helse. I tillegg ble fem av de eksisterende oversiktene oppdatert.

Cochrane Library er et internasjonalt nettbibliotek for oppsummert forskning innen medisin og helsefag. Der kan du finne det aller meste av systematiske oversikter og metaanalyser om psykisk helse-spørsmål.

I mai kom to nye oversikter:

Helsebiblioteket oversetter alle titler på Cochrane-oversiktene innen psykisk helse til norsk slik at det skal bli lettere for nordmenn å finne oversiktene.

Fem oversikter innen psykisk helse ble oppdatert:

Helsebiblioteket har på alle underområder innenfor psykisk helse et eget menypunkt som heter Oppsummert forskning.

Hva er oppsummert forskning?

Lurer du på hva oppsummert forskning er? En veldig kort forklaring på hva oppsummert forskning er, finner du på nettsidene til Diakonhjemmets sykehus: «Oppsummert forskning er rapporter hvor forfatterne har gått systematisk frem for å finne, vurdere og oppsummere alle vitenskapelige undersøkelser om et tema. Resultatet kalles en systematisk oversikt«. En litt mer omfattende forklaring av systematisk oversikt finner du hos Kunnskapsbasert praksis.

Hva er en metaanalyse?

Men hva er så forskjellen på en systematisk oversikt og en metaanalyse? Du finner en grei forklaring av metaanalyse hos nhi.no. Veldig kort og enkelt forklart: En metaanalyse vil alltid være en systematisk oversikt, men en systematisk oversikt er ikke nødvendigvis en metaanalyse. Kun hvis enkeltstudiene i den systematiske oversikten er like nok i spørsmålsstilling og design, vil man kunne lage en metaanalyse av dem. En metaanalyse inneholder ofte et såkalt Forest plot. Dette er en grafisk fremstilling av tallmaterialet fra de studiene som inngår i metaanalysen.

Følg med

Hvis du ønsker å følge med på hva som skjer innenfor akkurat ditt fagområde, kan du gå inn på Helsebiblioteket på et tema. Velg i venstremenyen for eksempel Psykisk helse -> Rus og avhengighet -> Oppsummert forskning og velg deretter år 2013. Da får du en liste med systematiske oversikter som har blitt oppdatert i 2013. Du kan naturligvis også gå direkte til Cochrane Library og søke der.

Aktuelle lenker:

Oppsummert forskning innen psykisk helse Helsebiblioteket

Slik oppsummerer vi forskning Kunnskapssenteret

Metaanalyse NHI

The Cochrane Library

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.