Ill. foto: jeangill, iStockphoto
Bulimi blir ansett for å være en vanskelig tilstand å behandle. Ill. foto: jeangill, iStockphoto

Tiltak som øker i intensitet i tråd med pasientens behov, gir større tilfriskning og høyere livskvalitet ved bulimi, til en billigere penge, sammenlignet med behandling med samtaleterapi, ifølge en ny studie.

Flere behandlinger for bulimi har kommet til i løpet av de siste tiårene, innenfor samtaleterapi og bruk av medikamenter. Det tar gjerne tid å behandle spiseforstyrrelser, noe som kan koste helsevesenet og samfunnet mye penger.

En ny studie har sett på effekten av og kostnadene ved såkalt trinnvis behandling, og sammenlignet tilnærmingen med intensiv behandling med kognitiv atferdterapi.

I den aktuelle studien var trinnvis behandling en serie med tiltak som økte i intensitet og kostnader etter pasientens behov. Første steg var veiledet selvhjelp.

293 kvinner med diagnosen bulimia nervosa deltok i studien. Halvparten av deltakerne fikk behandling med kognitiv atferdsterapi (CBT), mens den andre halvparten mottok trinnvise tiltak, etter behov. Begge grupper fikk også antidepressiva der det var nødvendig.

Ved ett års oppfølging fant forfatterne at:

  • 26 prosent av deltakerne som mottok trinnvis behandling var avholdende, det vil si hadde sluttet å overspise og kaste opp eller misbruke avføringsmidler, sammenlignet med 18 prosent av deltakerne i CBT-gruppen.
  • Kostnaden for hver avholdende deltaker i CBT-gruppen var omlag 120 kroner, mot omlag 70 kroner for hver deltaker i tiltaksgruppen.
  • Alle deltakerne rapporterte at de hadde fått mye høyere livskvalitet. Økningen var størst hos de av deltakerne som opplevde å bli avholdende i løpet av studien, i begge grupper.

– Tiltak som øker i intensitet etter behov, er mer effektivt og koster mindre, sammenlignet med behandling med kognitiv atferdterapi ved bulimi. Livskvaliteten hos pasienten øker proporsjonalt med hvor vellykket behandlingen er, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.