Posttraumatisk stresslidelse er klassifisert som en angstlidelse. Ill.foto: georgemuresan, iStockphoto
Involvering av pårørende kan bety mye for hvordan familien får det. Ill.foto: georgemuresan, iStockphoto

Pårørende-senteret i Stavanger har utviklet et e-læringsprogram for hvordan helsepersonell kan involvere pårørende. 

Programmet skal bidra til å utvikle gode rutiner tilpasset den enkelte avdeling. Det omfatter utveksling av informasjon, medvirkning, veiledning, opplæring og støtte til pårørende. Inkludering av barn er en viktig del av programmet.

Du finner opplæringsprogrammet på nettadressen www.pårørendeprogrammet.no. Læringsopplegget omfatter fagområdene somatikk, rus og psykisk helse. Når du har valgt fagområde, får du valget mellom noen temaer som utveksling av informasjon, samarbeid, barn med mere. Eksemplene er spesifikke for hvert fagområde. Fagfilmene er laget av fagfolk og forskere.

Meningen med programmet er å sette pårørende på dagsorden og stimulere til refleksjon rundt egen praksis. E-læringsprogrammet skal stimulere til å utvikle gode rutiner som er tilpasset den enkelte avdeling.

Universitetet i Stavanger har etablert forskningsprosjekt for å vurdere om Pårørendeprogrammet fører til endring i tjenestenes samarbeid med pårørende.

Aktuelle lenker:

www.parorendeprogrammet.no

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.