AA og NA: Selvhjelpsgrupper for rusavhengighet fungerer ikke alltid like godt for personer med ROP-lidelser. Ill.foto: Timurpix, iStockphoto

Aktiv deltakelse i 12-trinnsgrupper for personer med ROP-lidelser gir økt livskvalitet og færre sykehusinnleggelser, forteller brukere av selvhjelpsgrupper i en ny vitenskapelig studie.

«Den psykiske lidelsen er en del av personligheten min. Her kan jeg være meg selv, og har lært både å ta kontroll selv, og å motta hjelp fra andre». Det forteller en av deltakerne i studien Consumers’ Experiences in Dual Focus Mutual Aid for Co-occurring Substance Use and Mental Health Disorders om deltakelse i 12-trinnsgruppen Double Trouble in Recovery (DTR).

Forfatterne av en ny, kvalitativ studie har undersøkt ROP-pasienters oppfatninger av hvilken betydning deltakelse i selvhjelpsgrupper har hatt i livene deres.

Finner seg ikke til rette i AA eller NA

Double Trouble in Recovery (DTR) er en 12-trinnsbasert selvhjelpsgruppe som bruker 12-trinnsprogrammet, et selvhjelpsprogram opprinnelig utformet i Anonyme Alkoholikere (AA).

En kritikk av AA og NA (Narcotics Anonymous) har vært at personer med samtidig rus- og psykisk lidelse faller igjennom i ordinære 12-trinnsgrupper og ikke finner den støtten de trenger i disse gruppene.

DTR ble opprettet i New York i 1989 for å møte behovene for personer som slet med samtidig psykisk lidelse og rusmisbruk.

Fokusgrupper

Den nye studien ble gjennomført i perioden 2009 til 2012 og hadde 352 deltakere, som alle deltok etter eget ønske. Deltakerne hadde ulik fartstid i DTR, alt fra et par uker til to og et halvt år.

Innsamling av informasjon foregikk i tre ulike fokusgrupper, som møttes til samtale 21, 29 og 31 måneder etter at undersøkelsen startet. Formen på fokusgruppene var åpen samtale, satt i gang av spørsmål stilt av forskerne som ledet gruppen.

Les mer her: Opplever at Double Trouble-grupper fungerer

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.