Diskriminering og fordommer kommer i tillegg til folks psykiske lidelser. Ill.foto: profeta, iStockphoto

En ny systematisk oversikt fra Cochrane Library viser at massemediekampanjer kan redusere fordommer mot mennesker med psykiske problemer, men effekten på diskriminering er usikker.

Av Therese Dalsbø

Forskerne ønsket å finne ut om kampanjer i massemedia kan redusere stigma mot mennesker med psykiske helseproblemer. Med stigma menes diskriminering – å behandle personer urettferdig på grunn av deres sykdom eller diagnose – og fordommer – negative holdninger og følelser overfor enkelte grupper med en sykdom eller diagnose. Personer med psykiske problemer opplever ofte stigma.

Massemedia brukes for å kommunisere med mange personer uten å bruke ansikt-til-ansikt kontakt. Eksempler på massemediekampanjer kan være informasjon i aviser, plakater, brosjyrer, DVD, TV, radio, kino og Internett. Slike kampanjer kan være dyre, så det er viktig å finne ut om bruk av massemediekampanjer kan redusere stigma.

Forskerne søkte etter studier om effekten av slike kampanjer, og de fant 22 studier som omfattet 4490 personer. Fem av disse studiene hadde data om diskriminering og 19 hadde data om fordommer. Forskerne fant ut at massemediekampanjer kan redusere fordommer mot personer som har psykiske problemer. Men de fant ingen sikker effekt på diskriminering, verken positiv eller negativ.

Les oversikten her: Mass media interventions for reducing mental health‐related stigma

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.