Oppmerksomt nærvær blir i økende grad tatt i bruk som behandling for flere psykiske plager. Ill.foto: andreart, iStockphoto

Mindfulness-basert terapi reduserer angst, depresjon og stress, men kognitiv atferdsterapi troner fortsatt som den nyttigste tilnærmingen ved tilstandene, ifølge en ny metaanalyse.

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, er i vinden i forskning innen psykisk helse-feltet. Mindfulnessbasert terapi, MBT, fokuserer på meditasjon, og oppøving av evnen til å være tilstede i øyeblikket,  og å la være å bli fanget av negative tankemønstre.

Britiske NICE anbefaler mindfulness-basert kognitiv terapi ved depresjon i sine retningslinjer, men ikke ved sosial fobi. Også i Norge har bruk av MBT ved psykiske lidelser fått økt oppmerksomhet.

En ny metaanalyse fra USA og Canada har undersøkt hvor effektivt MBT er ved en rekke psykiske plager og lidelser.

Forfatterne bak oversikten søkte i databasene PubMed og PsychINFO etter relevant litteratur, og inkluderte 209 studier med totalt 12145 deltakere i analysen.

Mindfulness-basert terapi viste seg mest effektivt ved:

  • Depresjon
  • Angst
  • Andre psykiske forstyrrelser
MBT hadde moderat effekt ved:
  • Smerte
  • Kreftsykdommer
  • Somatiske/medisinske tilstander

MBT ble i all hovedsak sammenlignet med ordinær behandling, andre psykologiske tiltak eller med ordinær behandling, kombinert med andre psykologiske tiltak. MBT var ikke mer effektivt sammenlignet med kognitiv atferdsterapi, andre typer atferdsterapier, eller medikamentelle tiltak.

– MBT er en effektiv tilnærming ved en rekke psykiske plager, og har særlig nytte ved depresjon, angst og stress. Oversikten vår viser imidlertid ujevne resultater for de ulike typene av mindfulness-baserte terapier. Videre og grundigere forskning som skiller mellom de ulike teknikkene er ønskelig, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.