En norsk app mot selvskading er nå tilgjengelig. Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto

En norskprodusert app mot selvskading kom på markedet i år. Appen har engelske skjermbilder, men teksten som er lest inn, er på norsk.

– E-terapi kan gjøre psykoterapi mye billigere og nå fler enn tradisjonelle behandlingsformer. Psykologer er mangelvare i vårt samfunn, og det vil derfor være mye å hente på utstrakt bruk av teknologi.

NSH-konferansen om psykisk helse i Oslo 14. til 15. oktober fortalte Svein Øverland om hvordan terskelen for pasienter kan senkes når det er et virtuelt rom man skal inn i og ikke et venterom fullt av andre pasienter. Har du sosial angst, ønsker du ikke å trå inn i et rom der du må vise deg fram for mange andre.

Øverland arbeidet som psykolog på Internett, men den siste tiden har han interessert seg spesielt for apper. Han lanserte i våres en app for å stoppe selvskading.

– Depresjon og angst kommer gjerne om kvelden og natten når det ikke er hjelp tilgjengelig, fortalte Øverland.

Appen tar utgangspunkt i at pasienten kjenner seg selv bedre enn psykologen gjør. Pasientene kan ofte forutsi når de vil føle trang til å skade seg selv. Appen hjelper dem til å huske beslutningen sin om ikke å skade seg selv når de trenger denne påminnelsen mest.

Appen består av Øverlands stemme som minner pasienten om at han ikke skal skade seg selv og hvorfor han ikke skal gjøre det. Påminnelsen kan tidsinnstilles, og pasienten kan også lese inn en påminnelse til seg selv.

Øverlands app heter StopSelfHarm og kan kjøpes for 21 kr hos Appstore og Googleplay. Stopselfharm er den første appen i en serie som han har kalt SuperEgo.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.