På Helsebiblioteket finner du retningslinjer for autisme. Ill.foto: Tramper2, iStockphoto

Helsebiblioteket har samlet norske retningslinjer og faglige råd for autismespekterforstyrrelser.

Autisme kjennetegnes blant annet ved redusert evne til og interesse for sosialt samspill og kommunikasjon. Atferden er gjerne preget av gjentagelser, ritualer og avgrensete interesseområder.

Autisme kan framtre på litt forskjellige måter, og klassifikasjonssystemet ICD-10 beskriver nå formene barneautisme (infantil autisme), atypisk autisme og Aspergers syndrom. Men revisjonsutkastet av DSM, klassifikasjonssystemet til den amerikanske psykologforeningen har forlatt disse undergruppene i sin nyeste versjon (DSM-5). I DSM-5 beskrives autismespekterforstyrrelser mer som grader av manglende sosial kommunikasjonsevne, interessemønster, aktiviteter og samspill.

Det finnes ikke noen offisiell nasjonal retningslinje for autismespekterforstyrrelser, men den regionale retningslinjen som har blitt utviklet ved Oslo universitetssykehus, har nå blitt godkjent av de andre regionale helseforetakene. Retningslinjene ble revidert i 2013.

Autismespekterforstyrrelser er dessuten beskrevet i generell veileder i pediatri.

Aktuelle lenker:

Regional retningslinje for autismespekterforstyrrelser

Generell veileder i pediatri

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.