Depresjon under graviditet er vanlig. Ill.foto: TatyanaGl, iStockphoto

Svangerskapsdepresjon er forbundet med økt risiko for at barnet utvikler depresjon i ungdomsårene. En ny studie tyder på at tenåringsdepresjon kan forebygges ved å behandle den gravide.

Forskning har tidligere vist at fødselsdepresjon hos mor, postpartum-depresjon, kan øke risikoen for at barnet utvikler depresjon senere i livet. Forbindelsen mellom depresjon under graviditeten og depresjon hos barnet har fram til nå fått mindre oppmerksomhet.

Nå har engelske forskere publisert en omfattende kohortstudie der de har undersøkt mulige sammenhenger mellom depresjon hos foreldre og barn. Studien er den første i sitt slag som fokuserer på effekten av svangerskapsdepresjon, og omfatter data om mer enn 4500 foreldrepar og deres barn.

Forfatterne ønsket å finne svar på om:

  • depresjon hos mor under graviditeten og etter fødselen var knyttet til at barnet hadde utviklet depresjon i attenårsalderen
  • svangerskapsdepresjon og fødselsdepresjon var uavhengige risikofaktorer for depresjon hos barnet. Dersom det var tilfelle, om det ene ga større risiko enn det andre
  • utdanningsnivå hos mor spilte noen rolle ved utviklingen av depresjon hos barnet ved henholdsvis svangerskapsdepresjon og fødselsdepresjon
  • effekten av depresjon bare var knyttet til mødre, eller om depresjon hos fedre også var knyttet til økt risiko for depresjon hos barna

Studien viste at svangerskapsdepresjon kan være en uavhengig risikofaktor for at barnet utviklet depresjon i løpet av ungdomsårene. Fødselsdepresjon er forbundet med økt risiko for depresjon hos barnet hos mødre med lav utdanning, men ikke hos mødre med høyere utdanning. Forfatterne fant også at høyere utdanningsnivå hos mor reduserer risikoen for depresjon hos barnet ved fødselsdepresjon, men ikke ved depresjon under graviditeten. Depresjon hos far under svangerskapet er ikke forbundet med depresjon hos barnet. Effekten av depresjon hos far etter fødselen ligner derimot effekten av depresjon hos mor.

– Funnene våre antyder at den mest effektive forebyggingen av depresjon hos unge mennesker kan være å behandle depresjon hos gravide. I tillegg viser studien at hjelp til ressurssvake mødre etter fødselen også reduserer risikoen for at barna utvikler depresjon senere i livet, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.