På Helsebiblioteket er det lett å finne retningslinjer med anbefalinger som skal hjelpe personer med Downs syndrom. Ill.foto: Diloute, iStockphoto.

Helsebiblioteket har samlet norske, svenske og engelskspråklige retningslinjer til bruk ved Downs syndrom.

Det finnes ingen nasjonal, kunnskapsbasert norsk retningslinje om Downs syndrom. Noen anbefalinger fins imidlertid i Pediatriveilederen, og Oslo universitetssykehus har laget et veiledningshefte for helsepersonell. Det finnes dessuten en god svensk retningslinje, og det finnes en amerikansk for hvordan kommunisere diagnosen til foreldre.

Aktuelle lenker:

Helsebibliotekets sider for retningslinjer om psykisk utviklingshemming

Helsebibliotekets sider for retningslinjer om Downs syndrom

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.