Personer med samtidig rus og psykiske lidelser bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Ill.foto: blueclue, iStockphoto

Kunnskapen om effekten av psykososiale tiltak ved ROP-lidelser er skuffende liten, viser en ny Cochrane-oversikt.

En rekke psykososiale tiltak er tilgjengelige for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse, men ingen av dem ser ut til å fungere – eller rettere sagt: kunnskapen om effekten av slike tiltak ved ROP-lidelser er svært mangelfull.

Det slår forfatterne av den nye Cochrane-oversikten Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse fast.

Hensikten med oversikten var å vurdere om ulike psykososiale tiltak reduserte rusbruk hos personer med alvorlig psykisk lidelse, sammenlignet med ordinær behandling.

Forfatterne inkluderte 32 studier i oversikten, med totalt 3165 deltakere. Studiene undersøkte en rekke ulike psykososiale tiltak, blant andre kognitiv atferdsterapi, motiverende intervju, ferdighetstrening og integrert behandling.

Utfallsmål var rusbruk og tilbakefall, frafall fra behandling, dødsfall, global fungering, livskvalitet og psykisk helse.

Cochrane-forfatterne fant at:

  • Tiltak som integrert behandling, intensiv koordinering av psykososialt arbeid (intensive case management), motiverende intervju kombinert med kognitiv terapi, kognitiv terapi alene, kontingensbehandling (contingency management) og ferdighetstrening ikke hadde noen effekt ved samtidig rus- og psykisk lidelse, sammenlignet med ordinær behandling
  • Motiverende intervju hadde noe effekt når det gjaldt oppmøte ved oppfølging og avholdenhet, men ikke når det gjaldt andre utfallsmål
  • Kvaliteten på studiene var lav eller veldig lav

̶  Vi fant ingen overbevisende kunnskap om at psykososiale tiltak har større effekt ved samtidig rus- og psykisk lidelse, sammenlignet med ordinær behandling. Vi fant heller ingen grunnlag for å kunne framheve ett psykososialt tiltak framfor andre, konkluderte forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.