Kontrollerende foreldre kan bidra til depresjon og angst hos tenåringer. Ill.foto: eyecrave, iStockphoto

Manglende varme, overstyring, og konflikt mellom foreldrene øker risikoen for at tenåringer utvikler depresjon og angst, viser en ny studie. Forfatterne tilbyr veiledning for bekymrede foreldre i nye retningslinjer.

En gruppe forskere australske forskere har satt seg fore å undersøke hvilke trekk hos foreldre som øker risikoen for at barna utvikler depresjon og/eller angst i tenårene. Funnene fra den systematiske oversikten ble nylig publisert i Journal of Affective Disorders.

Her er de mest framtredende trekkene hos foreldre som kan knyttes til depresjon og/eller angst hos tenåringene i familien, ifølge oversikten:

  • Lite varme fra foreldrene (depresjon og angst)
  • Høyt konfliktnivå mellom foreldrene (depresjon og angst)
  • Overdreven innblanding (depresjon og angst)
  • Aversjon eller motvilje fra foreldrenes side (depresjon og angst)
  • Sterk kontroll (depresjon)
  • Lite rom for selvstendighet for tenåringen (depresjon)

Forfatterne undersøkte også hvilke strategier foreldre kan bruke for å unngå at barna deres utvikler depresjon og/eller angst senere i livet. På grunnlag av søk etter, og analyser av relevant litteratur, utviklet forfatterne et spørreskjema om 402 ulike foreldrestrategier. Spørreskjemaet ble sendt i tre omganger til et internasjonalt panel bestående av 27 eksperter, både klinikere og forskere. Ekspertene ble bedt om å vurdere hvor viktig hver strategi var i forebyggingen av angst og depresjon hos ungdommer.

Forfatterne identifiserte 90 ulike strategier, kategorisert i 11 undergrupper. Resultatene av denne studien ble formet til et sett retningslinjer som skal bistå foreldre i foreldrerollen.

– Vi har funnet et sett av foreldrestrategier som støttes av kunnskapsbasert forskning og eksperter. Veilederen kan hjelpe foreldre med å beskytte tenåringene sine fra depresjon og angstlidelser, og kan tas i bruk i vestlige, engelskspråklige land, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studiene her og her

Last ned retningslinjene her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.