Religiøs tro eller åndelig praksis kan ha beskyttende effekt mot depresjon. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Åndelighet eller religiøsitet kan være en beskyttelse mot depresjon hos personer som kommer fra familier der lidelsen går i arv. Men dette har ingenting med hyppige kirkebesøk å gjøre, viser en ny studie.

Tidligere forskning har funnet at de voksne barna til personer med alvorlig depresjon hadde betydelig mindre risiko for selv å utvikle depresjon dersom religiøsitet eller åndelighet var viktig for dem. Hjernescanning viste at etterkommere av personer som led av alvorlig depresjon hadde tynnere cortex, eller hjernebark, i høyre hjernehalvdel.

I en ny studie, publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA, har forskerne gått videre med undersøkelsene av hjernen: I denne runden ønsket forfatterne å undersøke om høyrisiko-personer som oppga at åndelighet eller religiøsitet var viktig for dem hadde tykkere cortex, sammenlignet med høyrisiko-personer som oppga at åndelighet hadde moderat eller liten betydning for dem.

Studien var en longitudinell, retrospektiv kohortstudie med 103 deltakere. Deltakerne var i alderen 18 til 54 år, og var enten andre eller tredje generasjon etterkommere i en familie der forekomsten av depresjon var høy (høyrisiko), eller førstegenerasjons etterkommere i en familie uten tilfeller av depresjon (lavrisiko). Viktigheten av religiøsitet eller åndelighet og kirkegang ble målt to ganger i løpet av fem år. Tykkelsen på cortex ble målt ved hjelp av MRI ved måletidspunkt nummer to.

Forfatterne fant at:

  • Hos deltakerne som oppga at religiøsitet eller åndelighet var viktig for dem, var cortex tykkere i visse deler av hjernen, både hos høyrisiko- og lavrisikodeltakerne. Regelmessig kirkegang var ikke assosiert med tykkere cortex.
  • Viktigheten av religiøsitet eller åndelighet hang tydeligere sammen med cortex-tykkelsen hos høyrisiko-deltakerne, særlig i det området av hjernen der forskerne i tidligere studier hadde funnet tynnere cortex hos personer fra familier der forekomsten av depresjon var høy.

Forskerne understreket at funnene deres bare viser en sammenheng, og ikke et årsaksforhold, mellom viktigheten av religiøsitet og tykkelsen på cortex.

– En tykkere cortex knyttet til religiøsitet eller åndelighet kan muligens beskytte mot utviklingen av alvorlig depresjon hos høyrisiko-personer. Dette kan skyldes at en tykkere cortex til en viss grad motvirker sårbarheten som en tynnere cortex kan gi overfor depressiv lidelse, slik vi fant hos personer fra høyrisiko-familier, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.