Nyere forskning omkring autismespekterlidelser er omfattende. Ill.foto: Tramper2, iStockphoto

Vær forsiktig med medisinering, utfør medisinske undersøkelser og gentesting, og sjekk om barnet kan ha andre, samtidige tilstander som trenger behandling. Dette er anbefalingene i de nye, amerikanske retningslinjene for diagnostisering og behandling ved autismespekterlidelser hos barn og unge. Retningslinjene forkaster innhold i den forrige veilederen.

Amerikanske Academy of Child and Adolescent Psychiatry, AACAP, har publisert nye retningslinjer for autismespekterlidelser. Den nye veilederen erstatter den gamle fra 1999, og baserer seg på mer enn 200 studier.

2014-retningslinjene forkaster mye av innholdet i den gamle veilederen.

– Autismespekterlidelser er sammensatte, og krever tverrfaglig behandling, sier forfatterne som står bak de nye retningslinjene.

– Det er ikke akseptabelt at personer med autisme bare får behandling fra én kant. Autismespekterlidelser krever tiltak som dekker flere områder: kommunikasjon og sosialisering, medisinske aspekter, samtidige lidelser og sysselsetting.

Medforfatter Matthew Siegel, MD, sier til nettidsskriftet Medscape at hensikten med de nye retningslinjene er å heve kvaliteten på behandlingen av barn og unge med autisme.

– Det er ikke lenge siden personer med autisme fikk behandling fra én kliniker alene, det være seg psykiater, nevrolog eller primærlege. Nå vet vi at dette er lidelser som berører mange funksjonsområder hos pasienten og som derfor krever tverrfaglig oppmerksomhet, sier Dr. Siegel.

Siden 1999-retningslinjene ble tatt i bruk, har flere tusen forskningsartikler om autisme blitt publisert.

– De gamle retningslinjene var håpløst utdaterte. Framgangen på feltet har vært stor, og det var nødvendig å anbefale behandlingslinjer som tok høyde for den beste, tilgjengelige forskningen omkring autismespekterlidelser. Ikke minst har diagnosekriteriene for tilstanden endret seg i løpet av disse 15 årene, påpeker medforfatteren.

Retningslinjene gir tre hovedanbefalinger for vurdering av autismespekterlidelser:

  1. Målinger av utviklingen hos små barn bør rutinemessig inkludere spørsmål om kjernesymptomer på autisme, som uvanlig eller repetetiv atferd.
  2. Dersom screeningen viser symptomer på autisme, bør en grundig vurdering gjennomføres. Vurderingen bør også omfatte mulige samtidige lidelser og tilstander.
  3. Klinikere bør sørge for en tverrfaglig vurdering av barna, noe som inkluderer en medisinsk undersøkelse, hørselstester, tester for kommunikasjon og psykisk tilstand, og gentesting.

De nye retningslinjene har også anbefalinger for behandling av barn og unge med autismespekterlidelser. Klinikere bør:

  • Bistå familien med å innhente passende, kunnskapsbaserte og strukturerte tiltak innen opplæring og atferd
  • Tiby medikamentelle tiltak dersom barnet har spesifikke symptomer eller samtidige lidelser
  • Spille en aktiv rolle i planleggingen av langtidsbehandling
  • Spørre om bruk av alternativ eller komplementær behandling

Du finner retningslinjene her

Les omtalen i Medscape her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.