På Helsebiblioteket er det lett å finne rapporter. Ill.foto: Diloute, iStockphoto.

Helsebiblioteket har samlet rapporter om psykisk utviklingshemming. Samlingen er hentet fra offentlige norske nettsteder.

Psykisk utviklingshemmede kan trenge oppfølging fra helsepersonell, og denne oppfølgingen har ikke alltid vært god nok. Det er derfor de startet opplæringsprogrammer for helsepersonell som arbeider med utviklingshemmede. Blant disse programmene er Inkludering og deltakelse og Mangfold og muligheter. Kurset «Mangfold og muligheter» er gratis, men krever registrering og innlogging dersom du vil ha kursbevis.

Rettssikkerheten til psykisk utviklingshemmede er dårligere enn for folk flest. Helsetilsynet avdekket i 2005 og 2006 lovbrudd i svært mange av de undersøkte kommunene. Helsetilsynet gav ut to rapporter om temaet, og det har siden vært tatt opp på flere konferanser.

Utviklingshemmede er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn andre, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utarbeidet en kunnskapsoversikt om dette.

Rapportene er samlet under disse hovedoverskriftene på Helsebiblioteket:

Aktuelle lenker:

Psykisk utviklingshemming – rapporter (Helsebiblioteket)

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.