Barn kan ta skade av stadig krangling. Ill.foto: Deklofenak, istockphoto.

Klare avtaler vil ofte være en hjelp etter samlivsbrudd. I denne artikkelen finner du lenker til kunnskap om emnet, og samværsavtaler til fri bruk.

Det er en fordel for barn at foreldrene ikke ligger i stadig konflikt, og at de har kontakt med begge foreldrene. Alle barn har rett til to foreldre, og det er begge foreldrenes ansvar at denne retten oppfylles. Barn kan skades av konflikter mellom foreldrene, og Folkehelseinstituttet utgav i fjor kunnskapsoversikten Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt. Rapporten er basert på en systematisk gjennomgang av effektstudier og oppsummerer resultater fra studier av de fire vanligste metodene for å dempe foreldrekonflikt: Foreldrekurs etter skilsmisse (skilsmissekurs), mekling, samlivskurs og parterapi. En måte å dempe konflikten på er klare avtaler mellom foreldrene, ifølge denne oversikten.

Når man skal sette opp en avtale, kan det være greit å ha et mønster å gå ut fra, både for at man skal få med det viktigste, og for at ikke en av partene skal føle at den andre parten har utformet avtalen. Familievernkontoret i Søndre Vestfold og familevernkontoret i Grenland har lagt ut skjemaer for samværsavtaler. Det finnes også et privat nettsted, www.samværsavtalen.no. Flere advokatfirmaer har også lagt ut forslag til samværsavtaler på nettet. Du kan finne disse ved å google ordet samværsavtale.

En samværsavtale vil typisk inneholde

  • Barnets faste bosted
  • Samvær ukedager, helger, ferier, fridager, fødselsdager
  • Henting og bringing av barnet
  • Reiseutgifter
  • Hva skal skje når foreldre eller barn blir syke?

Aktuelle lenker:

Barneloven kap. 6

Lover og regler (Helsebiblioteket)

www.samværsavtalen.no

Avtaler hos Familevernkontoret i Grenland

Avtaler hos Familievernkontoret i Søndre Vestfold

Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt (Folkehelseinstituttet)

Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd (Psykologtidsskriftet)

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.