Forskning omkring kroppsbilde viser at de fleste jenter og kvinner har et negativt syn på egen kropp. Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

Et undervisningsopplegg i regi av skolen om kroppsbilde og selvfølelse reduserte idealisering av det å være tynn og ga unge jenter et bedre selvbilde. – Det er viktig å være tidlig ute for å forebygge forvrengte kroppsidealer og potensielle spiseforstyrrelser hos tenåringer, mener forfatterne bak en ny studie.

Å være misfornøyd med kroppen sin i tenårene, er ikke nytt. Det er tøft for ungdommer, jenter som gutter, å føle at de aldri når opp til urealistiske kroppsidealer. I mange tilfeller kan misnøyen med egen kropp gi støtet til utviklingen av spiseforstyrrelser.

Hvordan forebygge spiseforstyrrelser? Forskere, klinikere og psykologer har ennå ikke funnet svaret, men mange prøver. I den nye studien som nylig ble publisert i anerkjente British Journal of Psychiatry, undersøkte forskerne om skolen kunne være en base for forebygging av usunne kroppsidealer og lav selvfølelse hos elevene.

448 tenåringsjenter fra 16 skoleklasser deltok i studien. 261 deltakere tok del i et kroppsbilde-program med i alt seks samlinger. De 187 jentene i kontrollgruppen fikk vanlig undervisning.

Forfatterne fant at:

  • Elevene i tiltaksgruppen hadde et betydelig bedre forhold til kroppen sin og økt selvfølelse etter endt tiltak, sammenlignet med kontrollgruppen. Idealiseringen av tynnhet var også blitt redusert blant jentene i tiltaksgruppen.
  • Effekten av tiltaket vedvarte ved tre måneders oppfølging.
  • Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt spiseforstyrrelser, påvirkning fra jevnaldrende eller depresjon.
  • Graden av aksept for tiltaket og gjennomførbarhet og effektivitet varierte mellom de ulike skolene.

– Et undervisningsopplegg i kroppsbilde, gjennomført av lærerne på skolen, er et lovende tiltak for å forebygge at tenåringer utvikler et negativt kroppsbilde og eventuelle spiseforstyrrelser. Vi trenger å arbeide mer med opplegget for å gjøre det mer effektivt og passende for et bredt spekter av ulike typer skoler, konkluderte forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.