Sosiale aktiviteter har hjulpet mange som lider av depresjon. lll.foto: diane39, iStockphoto

Vær sosialt aktiv, sørg for å ha daglige rutiner, og skaff deg god informasjon om depresjon og behandling. Dette er topp tre-tipsene om effektive selvhjelpstiltak fra personer som selv har kommet seg ut av en depresjon.

Det fins personer som har hatt alvorlig depresjon som blir fullstendig symptomfrie. Hva har de gjort for å bli bedre? Hvordan håndterte de depresjonen? I en tid der forekomsten av depresjon stadig øker, er vel dette tusenkronersspørsmålet.

En gruppe forskere fra Nederland stilt spørsmålene til en liten gruppe personer med alvorlig depresjon. Forfatterne samlet kunnskapen i en fersk studie, nylig publisert i tidsskriftet Health Expectations.

Forfatterne ønsket svar på tre spørsmål:

  • Hvike grep mener pasientene selv at de kan ta for å bidra til egen tilfriskning?
  • Hvilke selvhjelpstiltak går igjen?
  • Hvilke tiltak var til størst hjelp, ifølge pasientene?

Deltakerne oppga 50 ulike grep som hadde fungert for dem. Forfatterne samlet alle tiltakene i åtte hovedgrupper:

1. Å være proaktiv i forhold til depresjonen og behandling: å søke god informasjon og behandling

2. Å sørge for å ha rutiner og struktur i dagliglivet

3. Å forklare lidelsen til andre for å øke forståelsen for depresjon og dermed få mer støtte fra omgivelsene

4. Å være sosialt aktiv

5. Å delta i aktiviteter som gir glede og moro, inkludert idrett og andre hobbier

6. Å ha en rutine på strukturert oppmerksomhet rettet mot seg selv

7. Å ha kontakt med og dele erfaringer med andre som har depresjon

8. Tiltak som ikke passet inn i de øvrige hovedgruppene

Deltakerne satte sosiale aktiviteter, en proaktiv holdning, og daglige rutiner øverst på lista over selvhjelpstiltakene som fungerte best.

Studien hadde 20 deltakere, elleve menn og ni kvinner, med gjennomsnittsalder 42,6 år. Alle deltakerne hadde opplevd en episode med alvorlig depresjon i løpet av de siste tolv månedene, og alle hadde fått behandling og var symptomfrie da studien ble gjennomført.

Informasjonen ble samlet i såkalte fokusgrupper, der deltakerene diskuterte selvhjelpstiltak.

– Funnene våre tyder på at det fins en rekke ting personer som lider av depresjon kan gjøre for å bidra til egen tilfriskning – ifølge personer som har opplevd det selv. Det kan imidlertid være at mange som lider av alvorlig depresjon ikke har motivasjon eller selvtillit nok til å ta i bruk selvhjelpstiltak på egen hånd. Klinikere eller terapeuter må hjelpe til med dette, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.