Sosial angst kan være svært hemmende for livsutfoldelsen. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

Et kurs i improvisasjonskunst økte livskvaliteten til mange med sosial angst, ifølge en artikkel i nettidsskriftet Medscape.

– Selv etter å ha deltatt i et behandlingsprogram for angst og obsessiv-kompulsiv lidelse, kunne jeg fortsatt ikke ha øyekontakt eller snakke med fremmede. Etter å ha deltatt i Improv for Anxiety, har jeg oppdaget at jeg evner å fungere sosialt og snakke til et publikum, forteller Annie Clark til nettidsskriftet Medscape. Clark var en av deltakerne i programmet Improv for Anxiety, et samarbeidsprosjekt mellom et av Chicagos mest berømte teaterkompanier, the Second City, og et av byens behandlingssentre for panikk og angst. Prosjektet kombinerer improvisasjon og kognitiv atferdsterapi for å hjelpe deltakerne å overkomme sosial angst.

– Det fins lite forskning som har påvist at improvisasjon kan være effektiv terapi, men den anekdotiske kunnskapen antyder at mange foretar livsvalg som ville ha vært utenkelig for dem før kurset, som å møte opp på et jobbintervju. For å si det enkelt: nå har de livskvalitet, forteller grunnleggeren av programmet, Mark Pfeffer, terapeut og leder ved Panic/Anxiety Recovery Center i Chicago.

Pfeffer sier til Medscape at improvisasjon er et effektivt terapeutisk redskap for å håndtere sosial angst, blant annet fordi teknikken er ensemble-basert. – Personer med sosial angst har en høyt utviklet sensitivitet for andres granskende blikk, og de behøver godkjenning fra flokken. Ensemblet blir flokken deres. Dessuten er det vanskelig å være redselslagen mens du ler, forteller teraputen.

Programmet startet i 2011 som et åtte ukers tilbud til voksne med moderat sosial angstlidelse. Nå fins også et tilsvarende program for tenåringer.

Piero Procaccini, instruktør ved The Second City, mener improvisasjonsferdigheter kan lette på sosial angst. – Improvisasjon innebærer det å ta sjanser. Vi starter med aksept, og grunnregelen er at alt du sier, er riktig. Det viktigste konseptet i improvisasjon er å si «Ja, og-«, forteller instruktøren. Han framhever også andre prinsipper ved improvisasjon som kan være nyttige i sosial interaksjon, som å unngå å dømme seg selv og andre, å være tilstede i øyeblikket, være fokusert på andre framfor seg selv, og å være villig til å handle.

– Improvisasjonsøvelsene i programmet bygger opp trygghet og selvtillit hos pasientene ved at de blir oppmuntret til å delta i aktiviteter som kan gjøre folk flest ukomfortable, sier Procaccini.

Annie Clark forteller at hennes opplevelse av programmet var annerledes enn tidligere erfaringer med gruppeterapi, som hun kaller «et slit, der alle gråt hele tiden». – Med improvisasjonen oppdaget jeg gleden ved å være tullete og tøysete.

Les omtalen i Medscape her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.