Selvskading er mer vanlig blant kvinner. Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto

En ny nasjonal handlingsplan skal bidra til å redusere selvmord og selvskading ved hjelp av 29 ulike tiltak.

Helseminister Bent Høie la onsdag frem en ny handlingsplan for å forebygge selvmord og selvskading. Planen omfatter perioden 2014-2017.

Fem resultatmål

Gjennom 29 nye tiltak skal følgende fem hovedmål oppnås: God psykisk helse og mestring, redusert forekomst av selvmord og selvskading, god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte samt kunnskapsbaserte tjenester og kunnskapsbaserte strategier og tiltak.

Blant de 29 tiltakene i handlingsplanen skal hele 23 av dem påbegynnes i år. To skal være avsluttet i løpet av året.

Høie: – Må forebygge bedre

I 2012 tok 369 menn og 146 kvinner sitt eget liv. Mens syv av ti selvmord skjer blant menn, er selvmordsforsøk og selvskading mer vanlig blant kvinner.

Ifølge Helsedirektoratet anslås at mellom 3500 og 7500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv. Tallene for selvskading er mer usikre, men er sannsynligvis høyere enn antallet selvmordsforsøk.

– Altfor mange mennesker mister livet som følge av selvmord, og enda flere skader seg selv. Vi må forebygge bedre og gjøre mer for å hjelpe de som sliter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Over ti år siden forrige plan

Gjennomføring av planens ulike tiltak forutsetter at det avsettes midler i de årlige budsjettene. Planen kan utvides med nye tiltak i planperioden, i tråd med føringer i statsbudsjettet og Helse- og omsorgsdepartementets årlige tildelingsbrev til Helsedirektoratet.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.