Finn oppsummert forskning med den nye søketjenesten fra Kunnskapssenteret. Ill.foto: konglinguang, iStockphoto

Kunnskapssenteret lanserer nå en ny søketjeneste for oppsummert forskning. Dette er et tilbud til klinikere og beslutningstakere i helsetjeneste og helseforvaltning.

Søketjenesten – veiviser til oppsummert forskning hjelper til med å finne oppsummert forskning som belyser spørsmål om effekt av tiltak i helsetjenesten. Bibliotekarer ved Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet hjelper til med å finne svar på det brukerne leter etter.

Søketjenesten er også en opplæring i kunnskapshåndtering. Helsepersonell kan sende inn spørsmål som de møter i hverdagen gjennom et spørsmålsskjema hvor de må presisere hvem problemstillingen gjelder, hvilken intervensjon det gjelder, hva som er en aktuell sammenligningsgruppe og ikke minst hvilke utfall som er interessante.

Selve søkesvaret blir publisert i form av lenker til kapitler eller dokumenter i utvalgte kilder som kan inneholde svar på spørsmålet. Søkestrategien publiseres sammen med søkeresultatet slik at alle kan se hvordan søket er gjort.

– Dette er en stor begivenhet, og vi håper dette tilbudet dekker et behov for mange som forsøker å trenge gjennom de enorme mengdene med helseinformasjon som finnes, sier direktør for Kunnskapssenteret Magne Nylenna.

Les mer her: Ny søketjeneste

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.