Fisk er fortsatt sunt. Ill.foto: richcarey, iStockphoto

Å spise fisk er assosiert med færre depresjoner hos kvinner – men ikke hos menn, ifølge en ny, australsk studie.

I en fersk studie fra Australia hadde de kvinnelige, fiskespisende deltakere signifikant lavere risiko for depresjon, sammenlignet med den øvrige australske befolkningen. Et fiskerikt kosthold hadde ikke samme effekt på mennene i studien.

Studien er den første i sitt slag til å undersøke om det kan finnes sammenheng mellom inntak av fisk og depresjon.

544 menn og 925 kvinner deltok i undersøkelsen, som strakte seg over fem år. Deltakerne, som var i alderen 26 til 36 år, besvarte et spørreskjema om matvaner med 127 spørsmål, hvorav ni spørsmål handlet om fisk. Deretter ble fiskeinntaket hos hver enkelt deltaker målt regelmessig i løpet av to år, fra 2004 til 2006.

To år senere, fra 2009 til 2011, gjennomførte forfatterne et diagnostisk intervju med deltakerne over telefon. Alle nye episoder med depresjon eller dystymi som hadde forekommet etter studiestart, ble definert ved hjelp av diagnosesystemet DSM-4.

Ved oppfølging hadde omlag 19 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene hatt depresjon. Blant kvinnene viste det seg at jo oftere de spiste fisk i løpet av en uke, desto lavere risiko hadde de for å utvikle depresjon.

Forskerne kunne ikke finne samme effekt av fiskespising hos de mannlige deltakerne. Forfatterne antyder at forklaringen på forskjellen mellom menn og kvinner kan være at mennene spiste mer kjøtt og andre matvareprodukter rike på omega 3-fettsyrer, enn fisk. En annen forklaring kan ligge i at kjønnshormoner innvirker ulikt på omega 3-fettsyrer hos menn og kvinner.

– Funnene våre gir ytterligere kunnskap om at et kosthold som inneholder mye fisk har positiv effekt på kvinners helse, konkluderer forfatterne.

Les hele studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.