Følelse av kontroll med arbeidet gir mindre fare for depresjon. Ill.foto: Runar Eggen

Hvordan de ansatte har det på jobben kan i stor grad påvirke deres psykiske helse, har svenske SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) konkludert i en systematisk oversikt som kom ut nylig.

Oversikten inkluderte 81 studier med til sammen flere hundre tusen personer. Forskerne så spesielt på depresjonssymptomer og utbrenthet. Ansatte som hadde stor mulighet for kontroll over eget arbeid, og som ble rettferdig behandlet på jobben, hadde mindre risiko for å få depresjonssymptomer.

Risikomomenter for økt fare for depresjon var:

  • liten mulighet for å styre arbeidet
  • høye krav
  • liten støtte i arbeidsmiljøet
  • mobbing
  • konflikter
  • usikker ansettelse
  • arbeidsukas varighet

Depresjonssymptomer kan arte seg forskjellig. De kan føre til sykefravær, men kan også gi seg utslag i slurv, utålmodighet og irritabilitet overfor kolleger, kunder eller pasienter. Det er laget en egen video om rapporten.

Aktuelle lenker:

SBU om sambandet arbetsmiljö och depressions- och utmattningssymtom. Video

SBU. Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.