De fleste er mer sårbare for vanskelige tanker midt på natta. Ill.foto: DOConnell, iStockphoto.

Selvmord forekommer oftest etter midnatt og fram til de tidlige morgentimene, viser en en fersk studie. Funnene bekrefter at søvnforstyrrelser kan være risikofaktorer for suicidal atferd, mener forskerne bak studien.

– Søvnforstyrrelser som insomni og mareritt øker sannsynligheten for at en er våken på et tidspunkt da en er mest sårbar for suicidale tanker. Funnene våre forklarer hvorfor søvnforstyrrelser alltid går igjen som en risikofaktor i undersøkelser om selvmordsidealisering og suicidal atferd, sier lederen for forskergruppen, professor Michael Perlis, PhD, til Medscape Medical News.

Funnene til forskerne fra The Penn Behavioral Sleep Medicine Program ved Universitetet i Pennsylvania ble presentert ved konferansen SLEEP tidligere i måneden:

– Enda viktigere er det at studien vår antyder at tiltak rettet mot søvnforstyrrelser og mareritt kan redusere risikoen for suicidal atferd, understreker professor Perlis.

– Da vi analyserte data om selvmord i løpet av ett døgn, og tok med hvor mange i befolkningen som hadde sannsynlighet for å være våkne, fant vi at gjennomførte selvmord har langt større sannsynlighet for å skje om natta – i motsetning til den utbredte oppfatningen om at selvmord skjer på dag- eller kveldstid, forteller han.

Forfatterne analyserte data fra to ulike arkiver – fra det amerikanske, nasjonale rapporteringssystemet for brå og voldsom død, som oppga tidspunkt for dødsfallene, og fra en undersøkelse om amerikaneres tidsbruk, som oppga antall våketimer for befolkningen. 35 332 selvmord ble inkludert i analysen.

Analysen viste at den gjennomsnittlige forekomsten av selvmord per time var på ti prosent etter midnatt, med en topp på 16 prosent i timene mellom 02.00 og 11.59. Når forskerne undersøkte sekstimers blokker med tid, fant de at forekomsten av selvmord mellom midnatt og 05.59 om morgenen var 3,6 ganger høyere enn forventet.

– Det er på mange måter innlysende at selvmord forekommer oftere om natta. Delvis på grunn av fraværet av sosial kontroll og støtte fra andre mennesker, fortvilelsen over å ikke få sove, og lettere tilgang til alkohol, andre rusmidler og våpen. Delvis også på grunn av at det å være våken midt på natta, når en biologisk sett er forberedt på å sove, kan være en risikofaktor i seg selv – noe som kan bety at vi alle er særlig sårbare for katastrofetenkning og lav impulskontroll på denne tiden av døgnet, forklarer forskeren.

Professor Perlis mener funnene antyder at cirkadiske faktorer kan bidra til suicidalitet, og at dette kan forklare hvorfor søvnløshet også er en risikofaktor for suicidale tanker og atferd.

Les omtalen i Medscape her

 

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.