Tidlig inngripen kan redusere skade. Ill.foto: Colourbox.

Early Recognition Method (ERM) ble utviklet for å gjenkjenne tegn på eskalering av forvarsler om vold og gripe inn tidlig.

Med ERM (Early Recognition Method) identifiserer miljøterapeuten og pasienten sammen forvarsler om vold på tre nivåer: stabil, moderat og alvorlig. I noen tilfeller trekkes også pasientens pårørende inn for å vurdere nivået på forvarslene.

Det er viktig at pasienten får være med å definere forvarslene og at de er målbare og konkrete.

Pasienten får også være med og utvikle stabiliserende tiltak som iverksettes når det er behov. Det er en fordel om pasienten kan identifisere tiltak som han selv kan gjennomføre. For eksempel å ta kontakt med personalet, spille noe, om mulig trene eller liknende.

Andre verktøy

Voldsrisikovurdering kan være et nyttig redskap for å minske faren for skader. Det finnes en rekke verktøy for voldsrisikovurdering, Helsedirektoratet har laget et rundskriv om bruken av dem. SIFER (Nasjonalt kompetansesenternettverk for SIkkerhets-, FEngsels- Rettspsykiatri) har lagt ut vurderinger av en rekke slike verktøy på Internett. Ett av de mest kjente er Brøset violence checklist (BVC), og for BVC er det laget et godt e-læringskurs med videoer der kursdeltakeren får anledning til å vurdere skuespillernes atferd. SIFER arrangerer også mange andre kurs. Voldsrisikovurdering er spesielt viktig i forbindelse med utskrivning og løslatelse.

Psykisk syke og vold

I en NOU fra 2010 er det en oversikt over drap begått av personer utskrevet fra psykisk helsevern. Helsedirektoratet og Politidirektoratet har sammen laget rundskrivet Helsetjenestens og Politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid.

Aktuelle lenker:

Early Recognition Method (ERM)

SIFERs hjemmeside

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.