God bok
God bok om barn etter foreldres selvmord.

av NH Alnes

Boken er basert på mangeårige erfaringer fra Camp HOPE leirarrangement for barn i sorg og en studie med 22 voksne deltakere som alle hadde mistet en forelder i selvmord under oppveksten.

Studien undersøkte faktorer som fremmet og hemmet tilheling etter selvmord. Målgruppen er i utgangspunktet «counselors», som kanskje best kan sammenliknes med godt fungerende støtte- og rådgivningstjeneste i førstelinjetjenesten, samt noen av andrelinjetjenestens tilbud. Bokens innhold og budskap er imidlertid så sentralt, godt underbygd og bredt anlagt at den er høyaktuell for et stort publikum, fra berørte enkeltpersoner og alle som møter dem, til psykiatere og psykologspesialister.

Erfaringene fra klinisk praksis tilsier at mange behandlere opplever usikkerhet i møte med barn av psykisk syke, ikke minst når barnet har mistet en av foreldrene i selvmord. Vi kan slå oss til ro med at vi tror barnet er ivaretatt eller ikke vil komme til samtale. Denne boken viser tydelig at adekvat oppfølging av barn etter selvmord både er avgjørende og innen rekkevidde for de aller fleste som møter dem. Både støttenettverk og behandlere vil kunne hente økt forståelse og trygghet. Noe av styrken i formidlingen ligger i at de enkle grepene illustreres så levende, og at de mer komplekse tiltakene beskrives så tilgjengelig.

Les mer:  Glimrende om overlevelse og hjelpetiltak etter foreldres selvmord – Tidsskrift for Den norske legeforening.