Lang bok, men kapitlene kan leses uavhengig av hverandre.
Omfattende bok, men kapitlene kan leses uavhengig av hverandre.

av Per Vaglum

Forfatteren av denne voluminøse populærvitenskapelige boken har selv en bipolar lidelse og har vært gjennom flere store «sammenbrudd» og flere typer psykoterapi og biologiske behandlingsmetoder. Motivene for å skrive denne er folkeopplysning og hjelp til selvhjelp samt i noen grad å vise hvordan den depressive lidelsen og personligheten spiller sammen. Dette er ingen deprimerende bok, for utvalget av intervjuede personer med forskjellige typer depresjon er alle bemerkelsesverdige mennesker med suksesshistorier. Men de er dermed lite representative.

Dette er resultatet av forfatterens omfattende research i fag- og  skjønnlitteratur, tre egne depressive sammenbrudd som beskrives detaljert, og intervjuer med vellykkede pasienter og sentrale psykiatere og kliniske psykologer i USA. Den er nesten for omfattende til å leses fra perm til perm, men de enkelte kapitlene kan leses uavhengig av hverandre. Fire kapitler omhandler depresjon, sammenbrudd, rusmiddelavhengighet og selvmord – der hans egen historie står sentralt for å belyse depresjonen i et fenomenologisk perspektiv. I ett kapittel gjennomgår han ulike psykiatriske behandlingsmetoder, i et annet alle mulige alternative hjelpemåter som finnes. Depresjonsbegrepets historie, sammenhenger mellom depresjon og fattigdom, helsepolitikken i USA og depresjon samt evolusjonsperspektivet på depresjon gjennomgås også i ganske stor detalj. Siste kapittel heter Håp, og her er budskapet at man ikke må la depresjonen stjele uker, måneder og år av ens liv, men søke tidlig hjelp og arbeide med den selv også.

Les mer Depresjon som verdens midtpunkt – Tidsskrift for Den norske legeforening.