Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kjennetegnes av et varig mønster med høy intensitet og høy grad av ustabilitet i følelseslivet. Ill.foto: AngiePhotos, iStockphoto
Metylfenidat har blitt prøvd ut mot mental tretthet. Ill.foto: AngiePhotos, iStockphoto

Svenske forskere har i en liten studie vist god effekt av metylfenidat (Ritalin) ved mental tretthet hos pasienter som har hatt traumatisk hjerneskade.

Det er forskere ved Sahlgrenska akademin i Gøteborg som har funnet at ADHD-medisinen metylfenidat (Ritalin) reduserer mental tretthet hos personer som har hatt traumatisk hjerneskade. Det var signifikant effekt av medisinen, målt ved Mental Fatigue Scale, og effekten var doseavhengig. Medisinen hadde ikke effekt på smerte. Forskerne anbefaler å starte med lav dose. Ifølge artikkelforfatterne opplever mange av disse pasientene problemer med mental tretthet, alt fra konsentrasjonsproblemer til vanskeligheter med å være i jobb og ha et sosialt liv.

Les mer:  Ritalin prøvd ut mot mental tretthet – Dagens Medisin.