Forskere slår et slag for fordelene ved å spille dataspill. Ill.foto: monkeybusinessimages, iStockphoto

En halvtimes spilling med Super Mario 64 per dag endret hjernestrukturen hos deltakerne i en ny studie. – Videospilling kan forebygge psykiske lidelser som posttraumatisk stresslidelse og schizofreni, mener lederne av den lille studien.

Det er omdiskutert om hvordan videospill og mange timer foran dataskjermen påvirker oss, ikke minst hjernene våre. Enkelte forskere er kritiske til moderne teknologi og hvordan den påvirker oss, men noe forskning tyder på at det å spille dataspill kan ha en positiv effekt på de motoriske, perseptuelle og kognitive ferdighetene våre.

Forfatterne bak en ny, tysk studie lot 23 personer spille Super Mario 64 hver dag i to måneder. Spillet går ut på å redde en prinsesse. Spilleren må løse gåter for å vinne spillet, og navigerer seg gjennom et 3D-landskap.

Forskerne rekrutterte 48 personer som ikke hadde spilt videospill de foregående seks månedene. Deltakerne ble randomisert til enten å spille Super Mario 64 i minst 30 minutter hver dag, eller ikke spille noen dataspill i løpet av den tiden studien varte.

Ingen av deltakerne hadde en historie med psykiske problemer.

Deltakerne ble MR-skannet før og etter spilling. De svarte også på en rekke spørreskjemaer. Forskerne så på hele hjernen, også de delene av hjernen som de trodde ville bli påvirket av videospillingen.

Forfatterne fant at tre områder i hjernen økte etter spilling hos deltakerne i Super Mario-gruppen:

  • Høyre hippocampus, som har med navigering og lagring av hukommelse for sted og rom å gjøre
  • Lillehjernen, som blant annet er sentral i reguleringen av bevegelser
  • Høyre dorsolaterale, prefrontale cortex, som er viktig i mange kognitive prosesser, blant annet ved læring

– Videospill-trening kan brukes til å motvirke risikofaktorer som vi vet kan knyttes til enkelte psykiske lidelser, som for eksempel redusert hippocampus og prefrontal cortex ved posttraumatisk stresslidelse, schizofreni og nevrodegenerative sykdommer, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.