asdf
Terapeuter får et unikt innblikk i andre menneskers liv.

Per Vaglum

I psykoterapirommet blir vi som terapeuter tatt med inn i andre menneskers liv på en helt enestående måte. Hver og en av pasientene lærer oss noe nytt om mennesket, om hvordan vi håndterer våre liv, hva den enkelte kan gjøre for å få til en god utvikling, og hva som stopper, starter eller forverrer en destruktiv prosess, og så videre. I terapirommet skifter fokus fra fortiden, gjennom pasientens livsløpshistorie, til nåtiden representert ved møtet med oss og videre til fremtiden.

Les mer: Livet fortalt til terapeuten – Tidsskrift for Den norske legeforening.