Urene sprøyter: Mellom fem og ti prosent av hiv-infeksjonene i verden kan skyldes smitte via sprøyter. Ill.foto: melhi, iStockphoto
Det blir flere bhandlingsplasser for rusavvenning i Helse Sør-Øst.. Ill.foto: melhi, iStockphoto

Sju private ideelle institusjoner i Helse Sør-Øst har fått avtale innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige.

– Dette er en  betydelig utvidelse av døgnkapasiteten og større valgfrihet for pasientene, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Alice Beathe Andersgaard.

Får behandling fra høsten

Avtalene er løpende og de første pasientene kan få behandling fra høsten. Helse Sør-Øst RHF gjorde tidligere i år en utvidelse av eksisterende avtaler med private ideelle institusjoner. Dette resulterte blant annet i 33 nye plasser. Utvidelsen var et resultat av mer penger fra regjeringen. I tillegg ga helseministeren, gjennom statsbudsjettet for 2014, Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å utvide med ytterligere 110 plasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige TSB i Helse Sør-Øst.

– Vi har derfor gjennomført en anskaffelsesprosess og tildeler nå avtale til sju private ideelle institusjoner i regionen, sier Andersgaard.

Les mer:  110 nye plasser til rusbehandling – Dagens Medisin.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.