Kronisk utmattelsessyndrom kan være invalidiserende. Foto: nyul, iStockphoto
En av tolv er arbeidsnarkoman. Ill.foto: nyul, iStockphoto

Drøyt 8 prosent av befolkningen, omtrent én av tolv, er arbeidsnarkoman, ifølge en ny norsk undersøkelse.

Klinisk psykologspesialist og postdoktor Cecilie Schou Andreassen ved Psykologisk faktultet ved Universitetet i Bergen har ledet den første studien som kartlegger arbeidsnarkomani i et landsrepresentativt utvalg, melder universitetets nyhetsavis På Høyden.

Syv kriterier Schou Andreassen og hennes kolleger brukt det egenutviklede verktøyet Bergen Work Addiction Scale, hvor syv kriterier kartlegger tegn på arbeidsnarkomani:

  • Du tenker på hvordan du kan frigjøre mer tid til å jobbe
  • Du jobber mye mer enn du egentlig har planlagt/tenkt
  • Du jobber for å redusere følelser av skyld, angst, hjelpeløshet og/eller depresjon
  • Du blir stresset dersom du blir forhindret fra å jobbe
  • Du har blitt oppfordret av andre til å redusere jobbingen, uten å høre på dem
  • Du nedprioriterer hobbyer, fritidsaktiviteter og/eller trening på grunn av jobben
  • Du jobber så mye at det har gått utover helsen din

Hvis svaret på minst fire av kriterier er «ofte» eller «alltid», kan det tyde på arbeidsnarkomani.

Les mer: Én av 12 er arbeidsnarkoman – Dagens Medisin.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.