Kunnskapen om mulige skadelige konsekvenser av langvarig bruk av benzodiazepiner øker. Ill.foto: gizos, iStockphoto
Eldre tar medisiner som legen ikke vet om. Ill.foto: gizos, iStockphoto

Nær halvparten av eldre psykiatriske pasienter bruker medisiner som legen ikke kjenner til, viser ny studie. 

I en studie ved Diakonhjemmet Sykehus har man sett nærmere på eldre psykiatriske pasienter og deres bruk av psykotrope medikamenter som brukes mot ulike psykiske lidelser.  Forskerne tok blodprøver av pasienter som ble lagt inn ved sykehus og undersøkte disse for alle tilgjengelige psykotrope medisiner. Slik fikk man et objektivt bilde på bruken av medikamenter. Resultatene ble sammenlignet med informasjonen som legen som hadde lagt inn pasienten på sykehuset, hadde gitt.

Fant ukjente legemidler

– Resultatene viste at hos nær 50 prosent av pasientene fant man legemidler som det ikke var opplyst om ved innleggelse. Det er urovekkende at dette gjelder en så stor andel av pasientene, sier Marit Tveito som er forfatter av artikkelen. Hun er seksjonsoverlege ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus og phd-kandidat ved Universitetet i Oslo. Datagrunnlaget er hentet fra desember 2006 til oktober 2008, og omfatter 236 pasienter som ble innlagt til døgnbehandling ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Studien ble publisert i Journal of Clinical Pharmacology i midten av juli.  Tveito har ikke sett på årsaker til at så mange bruker medisiner som ikke oppgis ved innleggelse på sykehus, men peker på potensielle forklaringer.

– Årsaken til det store spriket kan være at medisinoversikten ikke er oppdatert hos fastlegen, at det eksisterer foreskrivninger fra andre leger som fastlege og innleggende lege ved sykehus ikke kjenner til, eller at pasienten har fått legemidler av familie, venner eller naboer. Det er noe vi ofte hører om at skjer.

via En av to bruker «hemmelige medisiner» – Dagens Medisin.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.