Kort og god bok om kjærlighetens betydning.
Kort og god bok om kjærlighetens betydning.

av H Aars. I bokens forord skriver forfatteren at subtile og tydelige hindringer for voksnes vellykkede kjærlighetsprosesser er et tema som kontinuerlig illustreres i litteratur, gjennom TV, teater og film, men ikke innenfor profesjonell psykiatrisk behandling.

Noe jeg er helt enig i. Forfatteren forklarer at dette skjer fordi seksualitet ikke tas opp i samtalene med pasientene. Selv ikke der seksuelle problemstillinger er underliggende årsaker til pasientens problemer. Seksuell helse er i stor grad et fraværende tema innenfor den medisinske profesjonen. Forfatteren påpeker viktigheten av at behandlere forstår den betydningen kjærlighet har i enhver pasients strev etter å få til et bra liv.

Boken har et sympatisk omfang med 133 sider og ti kapitler. Den henvender seg primært til klinikere som jobber med psykisk helse.

Les mer: Kjærlighetens betydning i terapier – Tidsskrift for Den norske legeforening