Oppdatert bok om behandling av psykoselidelser.
Oppdatert bok om behandling av psykoselidelser.

Av E. Kjelby. Forfatteren er spesialist i psykiatri og nevrologi, har bred klinisk erfaring og er en nestor i norsk psykoseforskning.

Depotbehandling med antipsykotika gir en oppdatert oversikt fortrinnsvis over medikamentell behandling ved psykoselidelser, men også med et blikk på integrert og ikke-medikamentell behandling. Ettersom boken kan referere til den nye nasjonale faglige retningslinjen for behandling av personer med psykoselidelser, kan forfatteren begrense seg til å gi en kortfattet, oppdatert introduksjon til psykosesykdommene, utredning, klassifikasjon og ikke-medikamentell behandling av disse.

Les mer: Kortfattet og oppdatert om depotbehandling – Tidsskrift for Den norske legeforening