Manual i gruppeterapi for barn
Manual i gruppeterapi for barn

Av T Tangen. Programmet «Mestrende barn» er et lavterskeltilbud rettet mot barn i alderen 8-13 år med symptomer på angst og depresjon.

Det er basert på kognitiv atferdsterapi og er utviklet med utgangspunkt i Philip Kendalls Coping Cat-program for angst og Kevin Starks ACTION-program for depresjon. Målsettingen med programmet er å redusere risikoen for at barna utvikler en angstlidelse eller en depressiv lidelse. Programmet omfatter et gruppetilbud for barn og foreldre, der barna møter til gruppesamtaler over ti uker, mens foreldrene møtes til samlinger parallelt.

Programmet «Mestrende barn» består i tillegg til denne boken av tre andre bøker: Arbeidsbok barn, Gruppeledermanual foreldre og Arbeidsbok foreldre.

Les mer: Manual i gruppeterapi for barn – Tidsskrift for Den norske legeforening